Увійти

ЗареєструватисяВівторок, 02 січня 2018 07:21

Бюджет Яворівського району на 2018 рік

15 грудня 2017 року Яворівська районна рада прийняла Рішення №294 «Про районний бюджет Яворівського району на 2018 рік».

Про це повідомляє начальник фінансового управління Яворівської РДА - Надія Горох.

Процес формування  районного бюджету на 2018 рік розроблено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування, з метою надання цільових та ефективних послуг населенню.

При формуванні проекту районного бюджету на 2018 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, проведено аналіз бюджетних запитів, що подані головними розпорядниками коштів. В проекті районного бюджету на 2018 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати, яка з 01 січня становитиме 3723гривні, а посадовий оклад працівника І тарифного розряду за  єдиною тарифною сіткою становитиме 1762 грн. або зросте на 16%.

                 Доходи бюджету

          Прогнозний показник доходів районного бюджету на 2018 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) становить 310494,0 тис.грн., в тому числі:

- загального фонду – 300950,0 тис. грн.,

- спеціального фонду – 9544,0 тис. грн.

Основним видом надходжень  загального фонду районного бюджету є  податок та збір на доходи фізичних осіб, що зараховується в розмірі 60% і прогнозується у сумі 296967 тис.грн. або 15,1% до уточненого плану на 2017 рік. При прогнозуванні вказаного виду доходу  враховано зміни розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, запропонованого Кабінетом Міністрів України на наступний бюджетний рік і динаміку фактичних надходжень за 2015-2016 роки та 11 місяців 2017 року.  Крім цього, у зв’язку зі змінами до бюджетного та податкового законодавства, до районного бюджету зараховуватиметься 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного  газу та газового конденсату, яка прогнозується в сумі 3390 тис.грн.

Надходження спеціального фонду районного бюджету визначено за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

У проекті районного бюджету передбачено:

- освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 231701,1тис.грн., розраховану виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, середньої заробітної плати вчителя та нормативної наповнюваності класів. У порівнянні з 2017 роком субвенція збільшилась на 41310,0тис.грн.;

- медичну субвенцію – в сумі 90600,9тис.грн., розраховану виходячи з чисельності населення району та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, скорегованої на коефіцієнт диференціації рівня витрат на 1 мешканця. Обсяг медичної субвенції у порівнянні з 2017 роком зменшений на 1791,1тис.грн. Фінансування первинної медичної допомоги за рахунок медичної субвенції у наступному році передбачене на І півріччя, крім оплати комунальних послуг та енергоносіїв, які передбачені за рахунок районного бюджету. На 2018 рік у проекті районного бюджету передбачено субвенцію з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі  1427,4тис.грн. та субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1534,0 тис.грн.;

- субвенцію на соціальний захист населення – 592063,1 тис.грн.;

- додаткову дотацію визначено в сумі 34065,2 тис.грн., що на 40% менше від 2017року, яка  розрахована за формульним методом відповідно до рішення обласної ради з врахуванням індексу податкоспроможності території.

                 Видатки районного бюджету

          При розрахунку видаткової частини за основу брали доходи районного бюджету та  розрахункові показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, що перелічені вище.

          Видаткова частина загального і спеціального фондів районного бюджету на 2018 рік запланована в сумі 1261885,7 тис.грн., що на 215143,3тис.грн. більше від затверджених показників на 2017 рік.

                 Загальний фонд

         Видатки загального фонду проекту районного бюджету на 2018 рік складають 1252341,7 тис.грн. Передбачено потребу у видатках на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з врахуванням зміни цін і тарифів, інші захищені статті видатків, а також частково на програми і заходи та інші видатки з утримання установ.

                 Органи управління

         На утримання районної ради на 2018 рік плануються видатки в сумі 4586,0тис. грн., що на 15,2 відсотків більше від уточненого плану на 2017 рік.

Планується спрямувати на оплату праці 4158 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 78,0тис. грн., інші поточні видатки -350,0 тис. грн.

                 Освіта

          У проекті районного бюджету на 2018 рік видатки на утримання установ освіти передбачені в сумі 411339,2 тис.грн., з них: за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 231701,1тис. грн.,  за рахунок доходів загального фонду районного бюджету – 146312,9 тис.грн., доходів спеціального фонду – 5760,0 тис.грн. та додаткової дотації в сумі 27565,2 тис.грн.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на 2018 рік є на 21,7 відсотка більшим від запланованого на 2017 рік. Видатки на харчування у ЗФ передбачено в сумі 13990,0 тис.грн., з них: по загальноосвітніх школах –8000,0тис.грн.  або в середньому 9,53грн./діто-день; в дитячих дошкільних закладах – 9090,0тис.грн. або 25грн./діто-день, в т.ч. за рахунок районного бюджету – 5990,0тис.грн. та  батьківської плати у спецфонді – 3100,0тис.грн. На енергоносії передбачається 37665,5 тис.грн.

                 Охорона здоров’я

Загальний обсяг  видатків на охорону здоров’я з надання медичної допомоги на 2018 рік визначено  в сумі 151116,5тис.грн., в тому числі загального фонду -148607,1тис.грн., з них: за рахунок медичної субвенції - 90600,9тис.грн.; субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів  - 2961,4тис.грн., додаткової дотації – 6500,0тис.грн.; доходів районного бюджету 48544,8тис.грн. та спеціального фонду за рахунок власних надходжень в сумі 2509,4 тис.грн. Зменшений обсяг медичної субвенції на 1791,1 тис.грн. (-1,9%) в порівнянні з плановими показниками 2017року, що пов’язано з реформуванням медичної галузі за видами медичної допомоги (фінансування первинної медичної допомоги у ІІ півріччі 2018 року буде проводитись за рахунок коштів державного бюджету, крім оплати за енергоносії).

        У загальному обсязі видатків за загальним фондом на охорону здоров’я на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 114586 тис.грн., енергоносії -13030,0тис.грн, на медикаменти – 8790,6тис.грн. (в т.ч. багатопрофільні лікарні – 8000,0 тис.грн., розрахунково  33грн. на 1 л/дн.),  на безкоштовні медикаменти пільговим категоріям населення  - 2900,0тис.грн., продукти харчування – 3500,0 тис.грн. (розрахунково 14,6 грн.. на 1 л./дн.). Також за рахунок субвенції з державного бюджету фінансуватимуться видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі  1427,4тис.грн. і лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1534,0 тис.грн.;

                 Соціальний захист

          Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у загальному фонді пропонується в сумі 607722,8 тис.грн., що на 4,4% або 25656,1 тис.грн. більше у порівнянні з 2017 роком.

На 2018 рік, у зв’язку із зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги, на надання пільг  населенню  (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу (КПКВКМБ 3190) планується обсяг видатків у сумі 2200,0тис.грн., що на рівні 2017 року. У 2018 році пільги надаватимуться воїнам УПА, сім’ям де 2 і більше інвалідів загального захворювання, одиноким інвалідам І чи ІІ групи, інвалідам по зору І та ІІ групи, вдовам ветеранів УПА, бійцям-добровольцям АТО, вдовам політв’язнів, малолітнім політичним в’язням, інвалідам з дитинства І групи. Також надаватимуться пільги сім’ям  Героїв України, які загинули під час  Революції Гідності, сім’ям загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, дохід сім’ї яких перевищує податкову соціальну пільгу.

За рахунок коштів районного бюджету на 2018 рік надаватиметься фінансова підтримка  ветеранським організація в сумі 50 тис.грн. У зв’язку з підняттям розміру прожиткового мінімуму та збільшенням впродовж 2017 року кількості надавачів соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги,  планується 350,0 тис.грн. або збільшено на 80тис.грн. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд громадян пропонується в сумі 440 тис.грн.

           Інші видатки на соціальний захист населення плануються в сумі 2250,0тис.грн., в т.ч. надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району –1330,0 тис.грн. (522 тис.грн. – депутатський фонд, 708тис.грн.- голови РДА, 100 тис.грн. – голови районної ради); придбання подарунків до Дня матері – 50,0 тис.грн., поштові послуги – 20,0 тис.грн; інші видатки соціального характеру – 850 тис.грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування заплановано видатки в сумі 8600,4тис.грн., що на 14,7 відсотка більше від уточненого плану на 2017 рік. На заробітну плату заплановано 8080,0тис.грн., або на 15 відсотків більше, ніж у 2017 році., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,6тис. грн., на надання допомоги громадянам,  що обслуговуються територіальним центром 300,0тис.грн., на інші видатки 168,8тис.грн.

На оздоровлення пільгової категорії дітей у 2018 році заплановано 1500,0тис.грн., або на рівні 2017 року.

На утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано кошти в сумі 1205,3 тис.грн., або на 27 відсотка більше, ніж у 2017 році. З них на оплату праці 1142,1тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26,9 тис.грн. та інші поточні видатки 36,3тис.грн.

На програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано кошти в сумі 30,0 тис.грн.

На фінансування соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді передбачено кошти в сумі 90,0 тис.грн.

                 Культура і мистецтво

          На утримання установ культури і мистецтва на 2018 рік плануються видатки у загальному фонді в сумі 33039,6тис.грн., що на 15,2% більше від уточненого плану на 2017 рік. З них: на оплату праці – 29500,0 тис.грн., що на 18,8 відсотків більше, ніж у 2017 році; на оплату енергоносіїв – 2539,6тис.грн., інші поточні видатки – 1000,0тис.грн., з яких 250 тис. грн. – на проведення культурних заходів та фестивалів.

                 Засоби масової інформації

         На програми підтримки засобів масової інформації у 2018 році заплановано кошти в сумі 1010,0 тис.грн. (на 8,6 % збільшено до уточненого плану на 2017 рік), з яких: районному радіомовленню – 330,0тис.грн., часопису «Яворівщина» - 680,0тис.грн.

                 Фізична культура і спорт

          Видатки районного бюджету на фізичну культуру і спорт на 2018 рік плануються в сумі 6805 тис.грн., або на 1728,4 тис.грн. менше від уточненого плану на 2017 рік. Так,  на утримання двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл заплановано кошти в сумі 5135,0 тис.грн., на утримання спортивної школи «Луг» - 370,0 тис.грн., на фінансову підтримку КП «ФОК «Старт» -700,0 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 300тис.грн., трансферти федераціям, клубам та громадським організаціям фізкультурної спрямованості на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 300,0 тис.грн.

                 Програми в галузі сільського  господарства

          На фінансування програм в галузі сільського господарства у районному бюджеті передбачено видатки в сумі 400,0 тис.грн. на закупівлю сільськогосподарської техніки.

                 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

           На інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю, у районному бюджеті передбачено кошти в сумі 50 тис.грн. на фінансування програми підтримки малого і середнього підприємництва .

              Міжбюджетні трансферти

         У загальному фонді районного бюджету на 2018 рік заплановано додаткову дотацію на заробітну плату місцевим радам в сумі 300,0 тис.грн. Субвенції на співфінансування мікропроектів та об’єктів, що фінансуватимуться з ДФРР, субвенції місцевим радам на поточні, капітальні видатки та вкладення пропонуються в сумі 33049,1 тис.грн. Субвенція обласному бюджету за пролікованих хворих визначена на 2018 рік в сумі 1192,9тис.грн. відповідно до укладеного договору про міжбюджетні трансферти.

       Резервний фонд райдержадміністрації  планується в сумі 10000,0 тис.грн.

                 Спеціальний фонд

Спеціальний фонд районного бюджету сформований за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 9544,0тис.грн.

Отримані кошти планується спрямувати на:

  • заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2679,9 тис.грн.;
  • медикаменти – 175,2 тис.грн.;
  • продукти харчування – 3576,5 тис.грн;
  • комунальні послуги та енергоносії – 661,9 тис.грн.;
  • інші поточні видатки – 2161,9 тис.грн.;
  • капітальні видатки – 288,6 тис.грн.
Прочитано 1450 разів

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається

Reklama Baner